Hon. Gatoloaifa’na Amataga Alesana Gidlow

Home » Country Profiles » Samoa » Hon. Gatoloaifa’na Amataga Alesana Gidlow

Hon. Gatoloaifa’na Amataga Alesana Gidlow

Party: HRPP

Term: 2013-2016; 2016-2021

Electorate: Fa'asalele'aga No. 1

Province: N/A

Political Status: MP